2023/2024

Från och med 2023/2024 samlas all data via Profixio och protokollen. För att kunna följa löpande statistik på ett tillförlitligt sätt behöver funktionärer och lag kontinuerligt vara noga med att ange korrekt namn på spelare. Skulle det skilja sig åt blir det svårt att sammanställa allt löpande per automatik. Därför görs en granskning först när serierna är avslutade för att kontrollera och få helt korrekta siffror på alla spelare.

Vill du inte vänta till efter serien är över? Få en sammanställning på en serie eller lag skickad till er redan nu, eller löpande under säsongen. Klicka er in på “Tjänster” och kolla vad vi på handbollsdata.se kan erbjuda er.