2022/2023

All data samlas ifrån match- och arbetsprotokollen som funktionärer ansvarar för fylls i korrekt. Eventuella avvikelser i stavning på namn eller felrapporteringar kommer således påverka aktuell data. I slutet av varje säsong kommer all data granskas och korrigeras för att åtgärda eventuella fel som kan ha uppstått från protokollen. Vänligen ha detta i beaktning om ni hittar något som ser märkligt ut.